โครงการจัดสรรที่ดินแนวคิดธรรมชาติ บรรยากาศปลอดโปร่งสงบร่มรื่น ใกล้แหล่งศูนยก์ารค้าทำเลรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต การเดินทางสะดวกสบายเพียงไม่ถึง 5 นาที จากถนนพหลโยธิน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคครบครัน ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

Eco living with Natural Breeze : Concept ของการพัฒนาและจัดสรรท่ีดินของโครงการเน้นการสอดประสานกลมกลืนของชีวิต สมัยใหม่และความสงบ ร่มรื่นของธรรมชาติ โดยดึงเอา “ กวาง “ ซึ่งเป็น symbolic ของสัตว์ที่สวยงามและรักสงบมาเป็นตัวแทนของการอยูอ่าศัยในบรรยากาศท่ีร่มรื่นและปลอดภัยเพื่อเน้น concept หลักของโครงการท่ีต้องการให้ lifestyle สมัยใหม่ และธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างลงตัว

This will close in 15 seconds