โครงการจัดสรรที่ดินใจกลางเมือง เพียง 5 นาที สู่ศูนย์ราชการและเศรษฐกิจสำคัญใจกลางเมืองลพบุรี

มีระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธรณูปโภคครบครัน

New phenomenon for modern living แนวคิดปรากฏการณ์ใหม่ของรูปแบบชีวิตใจกลางเมือง เน้นความสงบร่มรื่นใจกลางเมืองสร้างสังคมส่วนตัวท่ีมีคุณภาพและยั่งยืน ด้วยทำเลศักยภาพใจกลางเมือง รูปแบบโครงการจึงสะท้อนออกมาในรูปแบบ ModernContemperary เพื่อให้เข้ากับ lifestyle ของคนรุ่นใหม่ ท่ีต้องการใช้ชีวิตกลางเมืองพร้อมบรรยากาศส่วนตัว

This will close in 15 seconds