โครงการจัดสรรที่ดินแนวคิดติดเมืองเป็นโครงการจัดสรรที่ดินใจกลางย่านเอราวัณ ซึ่งเป็นย่านบ้านพักอาศัยใจกลางเมืองและเป็นศูนย์กลางย่านอาหารใจกลางเมืองอีกเช่นกันด้วยทำเลศักยภาพ ทำให้สามารถเข้าถึงสถานท่ีสำคัญในจังหวัดลพบุรีได้อย่างรวดเร็วและการเดินทางค่อนข้างสะดวกสบาย ในขณะเดียวกันการเข้าถึงโครงการค่อนข้างเป็นส่วนตัวไม่พลุกพล่านมีระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคครบครัน

Urban living with Private serenity : Concept ของการพัฒนาและจัดสรรท่ีดินของโครงการเน้นความสงบ ร่มรื่นใจกลางเมืองสร้างสังคมส่วนตัวท่ีมีคุณภาพและยั่งยืนด้วยทำเลศักยภาพใจกลางเมือง รูปแบบโครงการจึงสะท้อนออกมาในรูปแบบ ModernContemperary เพื่อให้เข้ากับ lifestyle ของคนรุ่นใหม่ ท่ีต้องการใช้ชีวิตกลางเมืองพร้อมบรรยากาศส่วนตัว

Oops...
Slider with alias siranya ubana gallery not found.

This will close in 15 seconds