ประวัติและความเป็นมา

” สิรัญญา “   ได้เริ่มดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดลพบุรี เป็นเวลายาวนานกว่า 20 ปี มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้อยู่อาศัย โดยคำนึงถึงบรรยากาศ การอยู่อาศัยที่ร่มรื่นและอบอุ่น ปัจจุบันมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้แบรนด์สิรัญญาร่วม 10 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดสรรที่ดินและอาคารพาณิชย์ เป็นต้น

ตลอดระยะเวลาของการดำเนินงานที่ผ่านมา “สิรัญญา” ได้รับการยอมรับ

ในเรื่องมาตรฐานที่มีคุณภาพ มีแนวคิดในการออกแบบที่สง่างามและมีเอกลักษณ์ รวมถึงมีการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยได้อย่างลงตัวและเข้ากับยุคสมัย ซึ่งสะท้อนถึงค่านิยมหลักของ “สิรัญญา” ที่

ต้องการมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับราคาและความพึงพอใจของลูกค้าทุกท่านมาโดยตลอด

2538

ก่อตั้งแบรนด์ ” สิรัญญา ” ด้วยแนวคิด “สร้างความสุขให้สังคม”

2539-2547

ดำเนินกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดลพบุรีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการดำเนินงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายเป็นอย่างดี

2549

บริษัทได้ขยายการประกอบธุรกิจไปยังด้านงานอาคารชุดที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นมาอีกหนึ่งบริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจดังกล่าว   ภายใต้ชื่อ บริษัท สิรัญญา สมุย  จำกัด อันส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทครอบคลุมครบทุกผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น และส่วนหนึ่งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มอันเป็นการส่งเสริมโครงการที่อยู่ในการพัฒนาของบริษัทด้วย

2551

บริษัทได้ขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจครั้งสำคัญจากเดิมที่เป็นการพัฒนาที่ดินแนวราบสู่การพัฒนาอาคารสูงในเขตใจกลางเมืองบนถนนสายสำคัญปากเกร็ด-แจ้งวัฒนะ  จังหวัดนนทบุรี   ภายใต้ชื่อ  บริษัท สิรัญญา แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใจกลางย่านธุรกิจและในทำเลท่องเที่ยวที่สำคัญ โดยเป็นการลงทุนโดยตรงและในรูปของการเข้าถือหุ้น

2557

ก่อตั้งบริษัทสิรัญญา พาร์ค จำกัด และเปิดตัวโครงการสิรัญญา พาร์ค ถนนใหญ่ โครงการจัดสรรที่ดิน ใจกลางเมืองลพบุรี

2558

เปิดตัวโครงการสิรัญญา บลูฮิลล์ นิคม โครงการจัดสรรที่ดินแนวคิดธรรมชาติ

2559

เปิดตัวโครงการสิรัญญา เออร์บาน่า เอราวัณ โครงการจัดสรรที่ดินย่านใจกลางเมืองลพบุรี

2560

เปิดตัวโครงการสิรัญญา แกรนด์ฮิลล์ แยกอานันท์ และโครงการสิรัญญา เอเวนิว เอราวัณ

2561

เปิดตัวโครงการสิรัญญา ซัมเมอร์ฮิลล์ ถนนใหญ่

2562

เปิดตัวโครงการสิรัญญา เออร์บาน่า นิคมฯ และโครงการสิรัญญา สแควร์ วัน

2563

เปิดตัวโครงการสิรัญญา เอเวนิว ท่าวุ้ง , สิรัญญา เอเวนิว เอราวัณ 2 และ สิรัญญาบลูฮิลล์

2564

เปิดตัวโครงการสิรัญญา วอมมี่ ถนนใหญ่ , สิรัญญา โคมี่ นิคม เเละ Lively

2565

เปิดตัวโครงการสิรัญญา เเอรี่ เอราวัณ

สอบถามข้อมูลได้ที่  036 771 075

สอบถามข้อมูลได้ที่

036 771 075

This will close in 15 seconds